บทความ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894
15 กันยายน 20989

การเลือกทัวร์ถูกให้ดี ทั้งราคา และคุณภาพ

ในปีที่ผ่านมานั้น นับเป็นปีทอง แห่งการท่องเที่ยว เพราะภาครัฐ ได้มีการออกมาตรการต่าง ๆ ออกมามากมาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยว ทั้งการเพิ่มวันหยุดยาว การนำมาตรการการท่องเที่ยว มาลดหย่อนภาษี จนบริษัททัวร์ต่าง ๆ ได้ออกทัวร์ถูก มาดึงดูด และล่อใจ ให้ลูกค้าสนใจเลือกซื้อ กันมากมาย ซึ่งทัวร์ถูกนั้น ก็มีทั้ง ทัวร์ภายในประเทศ และทัวร์ต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งการเลือกซื้อทัวร์เหล่านี้ ให้ปลอดภัย และมั่นใจว่า จะได้รับบริการที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคน ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมีเทคนิค ในการเลือกซื้อทัวร์ ดังนี้

 

1. ความน่าเชื่อถือของบริษัททัวร์ ก่อนดูรายละเอียด ในแพ็กเกจทัวร์ถูกนั้น นักท่องเที่ยว ควรคัดเลือกบริษัททัวร์ ที่น่าเชื่อถือเสียก่อน ซึ่งสามารถดูความน่าเชื่อถือได้จาก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยว ควรขอดูโดยตรง หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ ของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ และควรดูอายุใบทะเบียนนั้นด้วย ว่าหมดอายุไปแล้วหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัททัวร์นั้น มีความน่าเชื่อถือ ในการใช้บริการหรือไม่ และได้ความมั่นใจว่า เป็นบริษัทที่มีหน่วยงานของรัฐ ให้การรับรองเอาไว้ นอกจากนี้ อาจดูได้จากที่ตั้งของบริษัททัวร์นั้น มีที่อยู่ที่ชัดเจน ไม่ใช่บริษัทลอย ๆ ที่เห็นได้แต่ ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หรืออาจขอคำแนะนำจากเพื่อน หรือผู้ที่เคยใช้บริการ บริษัททัวร์นั้น ๆ มาเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจอีกด้วย

 

2. ความสมเหตุสมผลของราคาทัวร์ แม้ว่าทัวร์ถูก จะมีราคาที่น่าสนใจ มากเพียงใดก็ตาม แต่หากว่าราคานั้น ดูนอกเหนือความเป็นไปได้ หรือถูกเกินจริง จนไม่น่าเป็นไปได้ ให้ตรวจสอบรายละเอียด ของทัวร์นั้นให้ดี ๆ เพราะบางครั้ง อาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แฝงอยู่ เช่น ยังไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม หรือเป็นแพ็คเกจ เดินทางเปล่า ๆ ยังไม่รวมค่าที่พัก เป็นต้น ซึ่งการตรวจสอบ รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากออกเดินทางไปแล้ว ก็คงมาแก้ไข รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ทันแล้ว

 

3. หากไปเที่ยวคนเดียว ควรบอกรายละเอียด ของการเดินทางให้เพื่อน หรือคนที่บ้านรู้เอาไว้ด้วย เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้คาดคะเนได้ว่า ตอนนี้นักท่องเที่ยว น่าจะกำลังเดินทางอยู่ที่ใด เพื่อให้สามารถ ขอความช่วยเหลือ ได้ทันท่วงที และในระหว่างการเดินทาง ควรมีการติดต่อกับเพื่อน หรือคนที่บ้านเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เอาไว้ด้วย

 

เพราะการซื้อทัวร์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ภายในประเทศ หรือทัวร์ต่างประเทศนั้น นับว่าเป็นการให้รางวัลชีวิต กับนักท่องเที่ยว ที่ได้เหน็ดเหนื่อย กับหน้าที่การงาน มาตลอด ได้พักผ่อน และคลายความตึงเครียด จากการทำงานบ้าง ซึ่งหากสามารถซื้อทัวร์ถูก ที่มีคุณภาพดี ๆ คุ้มค่า คุ้มราคาและสร้างความทรงจำที่ดี ก็ยิ่งเป็นการดี กับนักท่องเที่ยวทุกคน ดังนั้น จึงควรใส่ใจรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย และความสนุกสนาน ของนักท่องเที่ยวทุกคนอีกด้วย